فروش عسل در سنندج

فروش عسل در سنندج عسل در قرآن به عنوان دارو آمده است. برای درمان اعتیاد نیز می توانید از مخلوط اسپند و عسل استفاده کنید. اسپند را دود کنید و آن را آسیاب کنید و مقداری عسل به آن آغشته کنید و به شخصی که قصد ترک اعتیاد ناشی از تریاک و باقی مواد های… ادامه خواندن فروش عسل در سنندج